Lachgas verantwoord gebruiken wat is lachgas

Lachgas verantwoord gebruiken wat is lachgas

Lachgas, hippiecrack, nrs

Distikstofoxide is een kleurloos gas dat door tandartsen wordt gebruikt als kalmerings en verdovingsmiddel. Het wordt ook gebruikt in de horeca en wordt vaak aangetroffen in zilveren, onder druk staande slagroomladers.

Dit is een depressivum, dat het lichaam vertraagt. Wanneer het wordt ingeademd, kunnen mensen zich gelukkig, ontspannen en giechelen, vandaar de naam ‘lachgas’. Het kan ook leiden tot milde euforie, een licht gevoel in het hoofd of duizeligheid en hallucinaties. Sommige mensen ervaren hoofdpijn en / of misselijkheid tijdena het gebruik.

Het lachgas wordt meestal ingeademd uit een ballon die is opgeblazen met behulp van een slagroomoplader. Een ballon kan rond een groep worden doorgegeven, waarbij elke persoon een slok neemt.

Risico’s en schadebeperking
Het inademen van lachgas kan leiden tot zuurstofgebrek in de hersenen. Dit kan ertoe leiden dat iemand bewusteloos valt en zelfs sterft door verstikking of hartproblemen. Dit risico is waarschijnlijk groter als het gas wordt verbruikt in een besloten ruimte of als er veel tegelijkertijd wordt gebruikt.

Als u uit een ballon inademt, haal dan maar een klein beetje adem en zorg ervoor dat u zich in een goed geventileerde ruimte bevindt.

Regelmatig of zwaar gebruik van lachgas is in verband gebracht met een tekort aan vitamine B12. Dit kan leiden tot zenuwbeschadiging die pijn en tintelingen in de tenen en vingers veroorzaakt. Studies hebben ook het zware gebruik van het gas in verband gebracht met sommige vormen van bloedarmoede.

Aangezien lachgas de coördinatie kan beïnvloeden, is het erg belangrijk om het niet te gebruiken op potentieel gevaarlijke plaatsen waar vallen letsel of de dood kan veroorzaken. Het is belangrijk om niet te rijden of machines te bedienen.

Het is het beste om geen alcohol te drinken tijdens het gebruik van distikstofoxide beide medicijnen zijn depressiva en als u ze samen gebruikt, neemt het risico op nadelige gevolgen en ongelukken toe.

Zoals bij alle medicijnen, is het beter om lachgas niet alleen te gebruiken. Het is altijd goed om mensen te hebben die je vertrouwt en die kennis hebben van eerste hulp.